Przejdź do treści

HACCP Food Truck Kiełbasa z grilla 

HACCP GMP/GHP Food Truck Kiełbasa z grilla

HACCP GMP/GHP dla Food Trucka Word / doc.,

5
Rated 5 out of 5
Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

Dokumentacja przygotowana dla zakładu który zajmuje się przygotowaniem potraw w oparciu o półprodukty.

Spis sprzedawanych potraw:

  • Potrawy mięsne: Kiełbasa z grilla
  • Potrawy mieszane: zapiekanka z kiełbaską chorizo, serem pieczarkami, ogórkiem korniszonym cebulką prażoną, zapiekanka z pieczarkami serem
  • Potrawy bezmięsne; frytki, krążki cebulowe, serki (tak jak frytki głęboko mrożone), zapiekankę z pieczarkami i serem
  • Lody z automatu, lody z gotowych pojedynczych kapsułek, typu soft republick (algida)
  • Lody przemysłowe na patyku, zapakowane w opakowania jednostkowe przez producenta.
  • Gofry przywożone głęboko mrożone

Grupa – Potrawy gotowe:

 • Sosy: ketchup, musztarda, sosy 1000 wysp, sos czosnkowy , marmolady, sosy owocowe polewamy nimi zapiekanki, kiełbasę, gofry
 • Pieczywo: bułki do kiełbasek z grilla
 • Napoje, soki z owoców; Coca cola. Soki, Oranżada

Zamów wysyłając przelew bankowy On-Line ze swojego banku – wpisz:

Odbiorca / Imię: Mieczysław B
72-100 Goleniów
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1587 6920 0032 
Kwota 300 zł
W tytule przelewu proszę wpisać:
Za przeniesienie praw autorskich do Księgi HACCP GMP/GHP nr. 21.01.23 HM

Po opłacie proszę wysłać e-maila na HACCP.dokumenty@wp.pl z informacją co zostało zamówione, proszę dołączyć potwierdzenie przelewu wygenerowanego w banku w formie pdf., 

Wysyłam na e-maila od ręki po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przelewu lub po zaksięgowaniu wpłaty.

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf. Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem. 

Dokumentacja zawiera: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami) 

Spis treści. HACCP Food Truck Kiełbasa z grilla

Profil Zakładu 4
Zakres działalności zakładu 5
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 6
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 7

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna HACCP GMP/GHP Food Truck Kiełbasa z grilla

Wykaz przygotowywanych potraw 8
Instrukcja kupna towaru potrzebnych do produkcji 9
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 9
Instrukcja przyjęcia i ocena towaru 10
Magazynowanie i postępowanie z półproduktem 11
Instrukcja przechowywania półproduktów, artykułów trwałych / sypkich 11
Instrukcja przechowywania półproduktów w urządzeniach chłodniczych 11
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 11
Procesy obróbki 12
Instrukcja pobrania do produkcji półproduktów 12
Instrukcja obróbki wtórnej / czystej 12
Instrukcja obróbki warzyw 12
Instrukcja obróbki termicznej. 12
Instrukcja obróbki termicznej frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 13
Instrukcja monitorowania, wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu. 14
Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy 15
Instrukcja przechowywania cieplnego do 2 godzin 15
Instrukcja dopadki pokonsumpcyjne 15
Magazynowanie wyrobów gotowych 15
Instrukcja przechowywania gotowych potraw (w urządzeniach chłodniczych) 15
Instrukcja monitorowania wycofania i zniszczenia towaru 16

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Ogólny opis systemu HACCP 17
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 18
Autokształty z zakresu aplikacji 20
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 21
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 22
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz 23
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 23
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 24
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 25
Arkusz zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 25
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 26
Schemat procesu technologicznego – lody z automatów 27
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 28
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 29
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towarów CP1 29
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1 30
Ustalenie granicznych wymagań – produkcja lodów w automacie CCP2. 30
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1 31
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1 31
Instrukcja monitorowanie, przechowywania magazynowego 32
Instrukcja monitorowania zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 33
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 34
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie towaru CP1 35
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie w CCP1 36
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 37
Karta kontroli CCP1/2 38
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 39
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 40
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 41
Powołanie audytora 42
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 43
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania 1 – 6 44
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 44

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP GMP/GHP Food Truck Kiełbasa z grilla

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 45
Instrukcja przy pracy z żywnością. 46
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 47
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 48
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 49
Maszyny i urządzenia 50
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 51
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 52
Użytkowanie urządzenia: 52
Procesy mycia w dezynfekcji 53
Mycie i dezynfekcja 53
Procedura mycia i dezynfekcji zakładu. 55
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 58
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczenia produkcyjnego 59
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 60
Zaopatrzenie w wodę 61
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 61
Odpady żywnościowe 62
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 62
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 63
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 63
Higiena personelu 64
Instrukcja higieny osobistej pracowników 65
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 66
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 67
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 68
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 69
Szkolenie personelu 70
Instrukcja szkolenia personelu 70
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 71

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania tak, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy (ma 1 punkt krytyczny CCP1)Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych.

Więcej na stronie haccp-dokumenty.pl

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.


Wystaw własną opinię o dokumentacji HACCP GMP/GHP.

Twoja recenzja