Przejdź do treści

  HACCP Food Truck Sklep Mięsny GMP/GHP dla Sklepu

  HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny

  5
  Rated 5 out of 5
  Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

  Wzorcowa Księga nr. 13.01.22 HM

  Zamów księgę przez PayPal  lub przelew bankowy.Przelew w zakładce zamówienie-kontakt

  Sklep jest typową placówką prowadzącą działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi luzem (mięso świeże) i w opakowaniach jednostkowych. Sprzedaż artykułów wymagających chłodniczych warunków przechowywania oraz artykułów niewymagających warunków chłodniczych.

  HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny

  HACCP GMP/GHP Mobilny SklepRealizowanie działalności w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży:

  1. W sposób tradycyjny, tj. „zza lady”:
   • Środki spożywcze wprowadzane do obrotu w odpowiednio oznakowanych przez producentów opakowaniach jednostkowych: wędliny i wyroby wędliniarskie, przetworów owocowo-warzywnych, konserw mięsnych, rybnych i owocowo-warzywnych, przekąsek typu snack, jaj, tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
   • produktów mrożonych – 18 °C (w tym: mięsnych i rybnych, elementów mięsa drobiowego, lodów przemysłowych itp.),
    • produkty nietrwałe mikrobiologiczne, przechowywane w urządzeniach chłodniczych (ladach chłodniczych + 4 °C):
    • tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
    • wędlin i wyrobów wędliniarskich,
    • mięsa świeżego różnego gatunki,
    • mięsa drobiowego mrożonego,
    • przetworów rybnych chłodzonych i mrożonych,
    • przetworów mlecznych, serów
   • innych produktów nie wymagających warunków chłodniczych do przechowywania.
    • przetworów zbożowo-mącznych, pieczywa i wyrobów piekarniczych

  Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf. Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb. W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem. Należy obejrzeć plik wideo MP4 Uzupełnienie dokumentacji po zakupie. Dokumentacja zawiera: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami) Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h.

  Spis treści HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny:

  Profil Sklepu.  3

  Zakres działalności sklepu.    4
  Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP        4
  Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego   5
  GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 6
  Wykaz sprzedawanych artykułów     7
  Krótki opis produkcji / pracy w sklepie.        8
  Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych    8
  Lista dostawców towaru (stałe umowy)       9
  Arkusz oceny nie przyjętego towaru wypełni się w przypadku wystąpienia zdarzenia.     10
  Przechowywanie artykułów spożywczych    11
  Przechowywanie artykułów spożywczych w lodówkach i zamrażarkach   12
  Ekspozycja i sprzedaż            12
  Instrukcja w sprawie przekazywania klientom informacji na temat żywności        13
  Monitorowania przechowywanie w urządzeniach chłodniczych     13
  Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru    13
  Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru           14

  HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 

  Ogólny opis systemu HACCP.          15
  Definicje podawane przez Codex Alimentarius       16
  Autokształty z zakresu aplikacji        18
  Drzewko decyzyjne Codex Alimentarius     19
  Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.            21
  Diagram przepływu – etapy procesów produkcyjnych.        22

  Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec.           23
  Analiza zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.  23
  Rodzaje potencjalnych zagrożeń       24
  Analiza zagrożeń i kontrola – procesów produkcyjnych       25
  Analiza zagrożeń – Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych         25
  Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych na półkach  27
  Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych (w lodówkach)
  Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych urządzeniach chłodniczych (w zamrażarkach)
  Analiza zagrożeń – Porcjowanie potraw        30
  Analiza zagrożeń – Sprzedaż 30

  Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CP / CCP) 31
  Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli CP/CCP    31
  Schemat postępowania z artykułami spożywczymi wymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych
  Schemat postępowania z artykułami spożywczymi – zamrożonymi 33
  Schemat postępowania z artykułami spożywczymi niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych
  Schemat procesu technologicznego – plasterkowanie, mielenie maszynowe.         35

  Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP  36
  Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CP1 – przyjęcie artykułów spożywczych      36
  Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CCP1 – przechowywanie artykułów spożywczych.

  Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1      38
  Instrukcja monitorowania CP1 (przyjęcie towaru).  38
  Instrukcja monitorowania CCP1 (magazynowania towaru).            39
  Karta Kontroli w CCP1 przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.  40

  Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP
  Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych / towarów.
  Arkusz zagrożeń, przyczyn, oraz zapobieganie – Magazynowanie / przechowywania w urządzeniach chłodniczych
  Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych.           43
  Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1           44
  Karta kontroli CCP1  45

  Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie
  Instrukcja weryfikacji systemu HACCP       46

  Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6
  Opracowanie i prowadzenie dokumentacji.  47

  GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep 

  Instrukcja higieny procesów w sklepie.         48
  Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu      49
  Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu.          50
  Maszyny i urządzenia 51
  Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych     52
  Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych    53
  Użytkowanie urządzenia:      53
  Procesy mycia w dezynfekcji Sklepu            54
  Magazynowanie preparatów. 54
  Mycie i dezynfekcja   55
  Instrukcja utrzymania higieny i czystości sklepu.     56
  Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego.     57
  Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych, szaf chłodniczych         58
  Zaopatrzenie w wodę 59
  Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę.     59
  Karta kontroli badań wody raz na 3 lata.      59
  Odpady żywnościowe           60
  Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami        60
  Zabezpieczenie i monitoring szkodników     61
  Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 61
  Higiena personelu       62
  Instrukcja higieny osobistej pracowników    63
  Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie            64
  Instrukcja higienicznego korzystania z WC  65
  Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk    66
  Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych           67
  Szkolenie personelu    68
  Instrukcja szkolenia personelu           68
  Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP  69

  Więcej podobnej dokumentacji na stronie haccp-dokumenty.pl

  Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.


  Wystaw własną opinię o dokumentacji HACCP GMP/GHP.

  Twoja recenzja