HACCP Food Truck Sklep Mięsny GMP/GHP dla Sklepu

HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny

5
Rated 5 out of 5
Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

Wzorcowa Księga nr. 13.01.22 HM

Zamów księgę przez PayPal  lub przelew bankowy.Przelew w zakładce zamówienie-kontakt

Sklep jest typową placówką prowadzącą działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi luzem (mięso świeże) i w opakowaniach jednostkowych. Sprzedaż artykułów wymagających chłodniczych warunków przechowywania oraz artykułów niewymagających warunków chłodniczych.

HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny

HACCP GMP/GHP Mobilny SklepRealizowanie działalności w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży:

 1. W sposób tradycyjny, tj. „zza lady”:
  • Środki spożywcze wprowadzane do obrotu w odpowiednio oznakowanych przez producentów opakowaniach jednostkowych: wędliny i wyroby wędliniarskie, przetworów owocowo-warzywnych, konserw mięsnych, rybnych i owocowo-warzywnych, przekąsek typu snack, jaj, tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
  • produktów mrożonych – 18 °C (w tym: mięsnych i rybnych, elementów mięsa drobiowego, lodów przemysłowych itp.),
   • produkty nietrwałe mikrobiologiczne, przechowywane w urządzeniach chłodniczych (ladach chłodniczych + 4 °C):
   • tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
   • wędlin i wyrobów wędliniarskich,
   • mięsa świeżego różnego gatunki,
   • mięsa drobiowego mrożonego,
   • przetworów rybnych chłodzonych i mrożonych,
   • przetworów mlecznych, serów
  • innych produktów nie wymagających warunków chłodniczych do przechowywania.
   • przetworów zbożowo-mącznych, pieczywa i wyrobów piekarniczych

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf. Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb. W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem. Należy obejrzeć plik wideo MP4 Uzupełnienie dokumentacji po zakupie. Dokumentacja zawiera: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami) Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h.

Spis treści HACCP Mobilny Sklep Mięso Wędliny:

Profil Sklepu.  3

Zakres działalności sklepu.    4
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP        4
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego   5
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 6
Wykaz sprzedawanych artykułów     7
Krótki opis produkcji / pracy w sklepie.        8
Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych    8
Lista dostawców towaru (stałe umowy)       9
Arkusz oceny nie przyjętego towaru wypełni się w przypadku wystąpienia zdarzenia.     10
Przechowywanie artykułów spożywczych    11
Przechowywanie artykułów spożywczych w lodówkach i zamrażarkach   12
Ekspozycja i sprzedaż            12
Instrukcja w sprawie przekazywania klientom informacji na temat żywności        13
Monitorowania przechowywanie w urządzeniach chłodniczych     13
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru    13
Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru           14

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 

Ogólny opis systemu HACCP.          15
Definicje podawane przez Codex Alimentarius       16
Autokształty z zakresu aplikacji        18
Drzewko decyzyjne Codex Alimentarius     19
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.            21
Diagram przepływu – etapy procesów produkcyjnych.        22

Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec.           23
Analiza zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.  23
Rodzaje potencjalnych zagrożeń       24
Analiza zagrożeń i kontrola – procesów produkcyjnych       25
Analiza zagrożeń – Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych         25
Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych na półkach  27
Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych (w lodówkach)
Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych urządzeniach chłodniczych (w zamrażarkach)
Analiza zagrożeń – Porcjowanie potraw        30
Analiza zagrożeń – Sprzedaż 30

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CP / CCP) 31
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli CP/CCP    31
Schemat postępowania z artykułami spożywczymi wymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych
Schemat postępowania z artykułami spożywczymi – zamrożonymi 33
Schemat postępowania z artykułami spożywczymi niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych
Schemat procesu technologicznego – plasterkowanie, mielenie maszynowe.         35

Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP  36
Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CP1 – przyjęcie artykułów spożywczych      36
Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CCP1 – przechowywanie artykułów spożywczych.

Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1      38
Instrukcja monitorowania CP1 (przyjęcie towaru).  38
Instrukcja monitorowania CCP1 (magazynowania towaru).            39
Karta Kontroli w CCP1 przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.  40

Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych / towarów.
Arkusz zagrożeń, przyczyn, oraz zapobieganie – Magazynowanie / przechowywania w urządzeniach chłodniczych
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych.           43
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1           44
Karta kontroli CCP1  45

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP       46

Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji.  47

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep 

Instrukcja higieny procesów w sklepie.         48
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu      49
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu.          50
Maszyny i urządzenia 51
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych     52
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych    53
Użytkowanie urządzenia:      53
Procesy mycia w dezynfekcji Sklepu            54
Magazynowanie preparatów. 54
Mycie i dezynfekcja   55
Instrukcja utrzymania higieny i czystości sklepu.     56
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego.     57
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych, szaf chłodniczych         58
Zaopatrzenie w wodę 59
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę.     59
Karta kontroli badań wody raz na 3 lata.      59
Odpady żywnościowe           60
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami        60
Zabezpieczenie i monitoring szkodników     61
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 61
Higiena personelu       62
Instrukcja higieny osobistej pracowników    63
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie            64
Instrukcja higienicznego korzystania z WC  65
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk    66
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych           67
Szkolenie personelu    68
Instrukcja szkolenia personelu           68
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP  69

Więcej podobnej dokumentacji na stronie haccp-dokumenty.pl

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.


Wystaw własną opinię o dokumentacji HACCP GMP/GHP.

Twoja recenzja