Przejdź do treści

HACCP GMP/GHP dla Lodów Tajskich

Zakład zajmuje się przygotowaniem deserów lodowych w oparciu o półprodukty. Serwis dań do konsumpcji na miejscu oraz na wynos.

5
Rated 5 out of 5
Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

  • Desery przygotowywane w oparciu o półprodukty:
    • Lody Tajskie z dodatkami / desery lodowe

    Spis treści Lody Tajskie HACCP Wózek Gastronomiczny GMP/GHP dla lodów Tajskich

Zamów wysyłając przelew bankowy On-Line ze swojego banku – wpisz:

Odbiorca / Imię: Mieczysław B
72-100 Goleniów
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1587 6920 0032 
Kwota 300 zł
W tytule przelewu proszę wpisać:
Za przeniesienie praw autorskich do Księgi HACCP GMP/GHP nr. 011.22 HM 

Po opłacie proszę wysłać e-maila na HACCP.dokumenty@wp.pl z informacją co zostało zamówione, proszę dołączyć potwierdzenie przelewu wygenerowanego w banku w formie pdf., 

Wysyłam na e-maila od ręki po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przelewu lub po zaksięgowaniu wpłaty.

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf. Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem. 

Dokumentacja zawiera: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych. 

Profil Zakładu. 3
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 4
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 5

GMP Dobra Praktyka Produkcyjna   HACCP GMP/GHP Lody Tajskie

Spis sprzedawanych deserów. 6
Prowadzenie procesów technologicznych. 7
Kupno towaru potrzebnych do produkcji: 8
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 8
Przyjęcie i ocena towaru 8
Przechowywanie półproduktów, trwałych 9
Przechowywanie półproduktów w urządzeniach chłodniczych 9
Pobranie do produkcji półproduktów 10
Obróbka wtórna / czysta 10
Obróbka owoców 10
Obróbka termiczna. 10
Obróbka końcowa / komponowanie desery 11
Odpadki pokonsumpcyjne 11

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Ogólny opis systemu HACCP 11
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 12
Autokształty z zakresu aplikacji 13
Drzewo Decyzyjne Codex Alimentarius 14
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 16
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych. 17
Zasada 1: Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec 18
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 18
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 19
Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 20
Określenie istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 20
Schemat procesu technologicznego – lody Tajskie 21
Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości i limitów w CCP 22
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towaru CP1 22
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towaru CCP1 22
Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1 23
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 23
Instrukcja przechowywania 24
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 25
Karta Kontroli przechowywanie chwilowe w urządzeniach produkcyjnych CCP1/2 26
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 27
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie 27
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych produkcji lodów 28
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 29
Karta kontroli mycia i dezynfekcji CCP 1 30
Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 31
Weryfikacja / audyt systemu HACCP 31
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 32
Plan audytu wewnętrznego i przeglądów 33
Powołanie audytora 34
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 35
Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 36
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 36

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)  HACCP Lody Tajskie Wózek Gastronomiczny

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 37
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 38
Maszyny i urządzenia 39
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 40
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 41
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie / miejscu przechowywania wózka 43
Zaopatrzenie w wodę 44
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 44
Odpady żywnościowe 45
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 45
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 46
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 46
Higiena personelu 47
Instrukcja higieny osobistej pracowników 48
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 49
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 50
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 51
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 52
Szkolenie personelu 53
Instrukcja szkolenia personelu 53
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 54
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wózka gastronomicznego. 55
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 56
Procesy obróbki. 57
Instrukcja higieny produkcji posiłków i deserów. 57
Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 58

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.
5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 14 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Wystaw własną opinię.

Twoja recenzja

HACCP dla Lodów Tajskich, HACCP dla Lodów Tajskich