HACCP GMP GHP Lody

HACCP GMP GHP Lody 

HACCP GMP GHP Lody 

Dokumentacja opracowana pod wymogi Sanepidu do kupienia On-Line wysyłam na e-maila do 12 h.

 1. Desery przygotowywane z półproduktów:
  • Lody gałkowe z maszyny z dodatkami, desery lodowe
  • Lody z automatu
  • Lody Tajskie
  • Gofry / buble wafle
  • Ciasta kremowe / trwałe
  • Napoje: Nachos, Gofry, Churros, Slushy
  • Napoje gorące: kawa, herbata

HACCP GMP GHP Lody Kręcone z Automatu Gałkowe Tajskie Szejki Gofry Wysyłam na e-maila do 12 h

Numer katalogowy 006

„Zamów Dokumentację Online”

Księga HACCP według Codex Alimentarius + GHP/GMP (Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami)

Spis treści
GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) 4
Profil Zakładu. 4
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 5
Opis zakładu 6
Spis sprzedawanych potraw. 7
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 8
Krótki opis swojej produkcji: 9
Opis prowadzenia procesów technologicznych. 9
Kontrola procesów technologicznych w zakładzie 9
Prowadzenie procesów technologicznych 9
Przyjęcie i ocena organoleptyczna półproduktów / towaru 10
Przechowywanie surowców / półproduktów w lodówkach i zamrażarkach 10
Pobranie do produkcji surowców / półproduktów 10
Obróbka wtórna czysta 10
Obróbka termiczna. 11
Obróbka końcowa / komponowanie potrawy 11
Wydawanie / serwis 11
Alergeny – Instrukcja zapobiegająca kontaminacji 12
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 13
Ustalenie granicznych parametrów – Autokształty 14
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 15
Drzewo Decyzyjne Codex Alimentarius 16
HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 17
Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec 17
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 17
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 18
Etapy procesu, pętla kontroli. 19
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 20
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 21
Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 22
Schemat procesu technologicznego – potrawy z półproduktów 22
Schemat procesu technologicznego – lodów gałkowych 23
Arkusz Oceny Przyjęcia Lodów 23
Schemat procesu technologicznego – lody gałkowe, desery lodowe 24
Schemat procesu technologicznego – lody Tajskie 25
Schemat procesu technologicznego – lody z automatów 26
Schemat procesu technologicznego – Szejki / milkshake 29
Schemat procesu technologicznego – gofry 30
Schemat procesu technologicznego – Nachos, Gofry, Churros, Slushy 31
Schemat procesu technologicznego – napoje gorące. 32
Schemat procesu technologicznego – ciasta kremowe / trwałe 33
Określenie krytycznych punktów zagrożeń CCP – procesów 34
Określenie krytycznych punktów zagrożeń CCP procesów produkcyjnych 35
Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 36
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towaru CP1 36
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie półproduktów CCP1. 36
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie półproduktów CCP2. 37
Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 37
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 37
Instrukcja przechowywania. 38
Instrukcja wytwarzania lodów CCP2 39
Karta Kontroli przechowywanie chwilowe w urządzeniach produkcyjnych CCP1/2 41
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 42
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 43
Instrukcja kontroli produkcji lodów 43
Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1/2 44
Karta kontroli dezynfekcji CCP1/2 45
Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 46
Weryfikacja / audyt systemu HACCP 46
Plan audytu wewnętrznego i przeglądów 47
Powołanie audytora 48
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 49
Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 50
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 50
Wykaz stałych wewnętrznych czynności kontrolnych 51
GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) 52
Maszyny i urządzenia 52
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 53
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 54
Użytkowanie urządzenia: 54
Zaopatrzenie w wodę 55
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 55
Karta kontroli badań wody 56
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 57
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 58
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 58
Higiena personelu 59
Instrukcja higieny osobistej pracowników 60
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 61
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 62
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 63
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 64
Szkolenie personelu 65
Instrukcja szkolenia personelu 65
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 66
Procesy mycia w dezynfekcji 67
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 68
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych 69
Instrukcja mycia i dezynfekcji sali konsumpcyjnej 70
Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych 71
Instrukcja mycia i dezynfekcji zaplecza socjalno – sanitarnego. 72
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 73
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 74
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji stref 75
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 76
Magazynowanie i postępowaniem z surowcem / półproduktem. 77
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 77
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 78
Procesy obróbki. 79
Instrukcja higieny produkcji potraw. 79
Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 80

Strona główna HACCP od Mietka pdf

Więcej dokumentacji na mojej drugiej stronie https://haccp-dokumenty.pl

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *