HACCP GMP/GHP dla Kurczaka z rożna

HACCP GMP/GHP dla Kurczaka z rożna

Kompletna dokumentacja opracowana pod wymagania Sanepidu, do kupienia On-Line. Jedna cena dla wszystkich opracowań, sprawdź na pasku bocznymNumer Księgi 28.04.21

HACCP GMP/GHP Mała Gastronomia Kurczak z rożna

Zakład zajmuje się sporządzaniem potraw w oparciu o półprodukty, produkty gotowe, do konsumpcji na miejscu oraz na wynos oraz catering.

Przykładowe MENU:

 1. Przygotowywane w oparciu o półprodukty:
  • Potrawy mięsne: Kurczak z rożna
  • Potrawy mieszane: bułki z mięsem, ogórki kiszone
  • Frytki
 2. Grupa – potrawy gotowe:
  • Bułka pszenna
  • Woda mineralna, Coca Cola, Mirynda

HACCP GMP/GHP dla Kurczaka z rożna

7 Zasad Systemu HACCP GMP/GHP Mała Gastronomia Kurczak z rożna

HACCP Zasada 1 Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów,

HACCP Zasada 2 Określanie krytycznych punktów kontroli w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów,

HACCP Zasada 3 Ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,

HACCP Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli,

HACCP Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą,

HACCP Zasada 6 Ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w pkt 1 – 5 działają skutecznie,

HACCP Zasada 7 Ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w pkt 1 – 6.

Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP
Przyjęcie surowców i materiałów
Magazynowanie i postępowanie z surowcem
Procesy obróbki wstępnej
Transport wewnętrzny
Magazynowanie wyrobów gotowych
Transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów

Do zagadnień, które leżą w obszarze GHP
Opis i wyposażenie zakładu
Układ funkcjonalny
Maszyny i urządzenia
Procesy mycia w dezynfekcji
Zaopatrzenie w wodę
Kontrola odpadów
Zabezpieczenie i monitoring szkodników
Higiena personelu
Szkolenie personelu

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość. Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania tak, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy przy wypełnianiu (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych.

Można też złożyć zamówienie na indywidualne opracowanie Księgi HACCP GMP/GHP. W takim przypadku wysyłam dokument do wypełnienia, Państwo w tym dokumencie opisuje swój zakład, wymienia potrawy i odsyła do mnie. Księga będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl

Przykładowy spis treści Księgi HACCP GMP/GHP

Więcej mojej dokumentacji na drugiej stronie https://haccp-dokumenty.pl

HACCP GMP/GHP Mała Gastronomia Kurczak z rożna, bułki, z mięsem, ogórki, kiszone, bułka

Tagi , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Leave a Reply