HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep

HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep – jest typową placówką prowadzącą działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi luzem (mięso świeże) i w opakowaniach jednostkowych. Sprzedaż artykułów wymagających chłodniczych warunków przechowywania oraz artykułów niewymagających warunków chłodniczych.

Kompletna dokumentacja opracowana pod wymagania Sanepidu, do kupienia  On-Line. Zamów poprzez zakładkę Zamówienie / Kontakt. Zamawiając / płacąc wpisz Za przeniesienie praw autorskich do Księgi nr. 13.01.22 Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h. 

HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep

HACCP GMP/GHP Mobilny SklepRealizowanie działalności w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży:

 1. W sposób tradycyjny, tj. „zza lady”:
  • Środki spożywcze wprowadzane do obrotu w odpowiednio oznakowanych przez producentów opakowaniach jednostkowych: wędliny i wyroby wędliniarskie, przetworów owocowo-warzywnych, konserw mięsnych, rybnych i owocowo-warzywnych, przekąsek typu snack, jaj, tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
  • produktów mrożonych – 18 °C (w tym: mięsnych i rybnych, elementów mięsa drobiowego, lodów przemysłowych itp.),
   • produkty nietrwałe mikrobiologiczne, przechowywane w urządzeniach chłodniczych (ladach chłodniczych + 4 °C):
   • tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz emulsji tłuszczowych,
   • wędlin i wyrobów wędliniarskich,
   • mięsa świeżego różnego gatunki,
   • mięsa drobiowego mrożonego,
   • przetworów rybnych chłodzonych i mrożonych,
   • przetworów mlecznych, serów
  • innych produktów nie wymagających warunków chłodniczych do przechowywania.
   • przetworów zbożowo-mącznych, pieczywa i wyrobów piekarniczych, 

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb w zakładzie.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem.

Należy obejrzeć plik wideo MP4 Uzupełnienie dokumentacji po zakupie umieszczony na mojej stronie. 

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf.

Spis treści HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep:

Profil Sklepu.  3

Zakres działalności sklepu.    4

Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP        4

Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego   5

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 6

Wykaz sprzedawanych artykułów     7

Krótki opis produkcji / pracy w sklepie.        8

Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych    8

Lista dostawców towaru (stałe umowy)       9

Arkusz oceny nie przyjętego towaru wypełni się w przypadku wystąpienia zdarzenia.     10

Przechowywanie artykułów spożywczych    11

Przechowywanie artykułów spożywczych w lodówkach i zamrażarkach   12

Ekspozycja i sprzedaż            12

Instrukcja w sprawie przekazywania klientom informacji na temat żywności        13

Monitorowania przechowywanie w urządzeniach chłodniczych     13

Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru    13

Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru           14

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 

Ogólny opis systemu HACCP.          15

Definicje podawane przez Codex Alimentarius       16

Autokształty z zakresu aplikacji        18

Drzewko decyzyjne Codex Alimentarius     19

Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.            21

Diagram przepływu – etapy procesów produkcyjnych.        22

Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec.           23

Analiza zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.  23

Rodzaje potencjalnych zagrożeń       24

Analiza zagrożeń i kontrola – procesów produkcyjnych       25

Analiza zagrożeń – Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych         25

Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych na półkach  27

Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych (w lodówkach)            28

Analiza zagrożeń – Przechowywanie artykułów spożywczych urządzeniach chłodniczych (w zamrażarkach)            29

Analiza zagrożeń – Porcjowanie potraw        30

Analiza zagrożeń – Sprzedaż 30

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CP / CCP) 31

Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli CP/CCP    31

Schemat postępowania z artykułami spożywczymi wymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych  32

Schemat postępowania z artykułami spożywczymi – zamrożonymi 33

Schemat postępowania z artykułami spożywczymi niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych 

Schemat procesu technologicznego – plasterkowanie, mielenie maszynowe.         35

Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP  36

Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CP1 – przyjęcie artykułów spożywczych      36

Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CCP1 – przechowywanie artykułów spożywczych.    

Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1      38

Instrukcja monitorowania CP1 (przyjęcie towaru).  38

Instrukcja monitorowania CCP1 (magazynowania towaru).            39

Karta Kontroli w CCP1 przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.  40

Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP          41

Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych / towarów.  41

Arkusz zagrożeń, przyczyn, oraz zapobieganie – Magazynowanie / przechowywania w urządzeniach chłodniczych

Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych.           43

Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1           44

Karta kontroli CCP1  45

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie        46

Instrukcja weryfikacji systemu HACCP       46

Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 

Opracowanie i prowadzenie dokumentacji.  47

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP GMP/GHP Mobilny Sklep 

Instrukcja higieny procesów w sklepie.         48

Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu      49

Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu.          50

Maszyny i urządzenia 51

Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych     52

Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych    53

Użytkowanie urządzenia:      53

Procesy mycia w dezynfekcji Sklepu            54

Magazynowanie preparatów. 54

Mycie i dezynfekcja   55

Instrukcja utrzymania higieny i czystości sklepu.     56

Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego.     57

Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych, szaf chłodniczych         58

Zaopatrzenie w wodę 59

Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę.     59

Karta kontroli badań wody raz na 3 lata.      59

Odpady żywnościowe           60

Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami        60

Zabezpieczenie i monitoring szkodników     61

Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 61

Higiena personelu       62

Instrukcja higieny osobistej pracowników    63

Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie            64

Instrukcja higienicznego korzystania z WC  65

Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk    66

Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych           67

Szkolenie personelu    68

Instrukcja szkolenia personelu           68

Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP  69

Dokumentacja zawiera wszystko, co wymaga Sanepid:

Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami)

Dodatkowo wysyłam instrukcję, na co należy zwrócić uwagę.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania tak, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych.

Więcej na stronie haccp-dokumenty.pl

Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

……………………………………………………………….

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

……………………………………………………………….

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.

5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 8 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

……………………………………………………………….

Wystaw własną opinię.

Twoja recenzja

 

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Zostaw komentarz.