Przejdź do treści

  HACCP GMP/GHP Pizzeria z cateringiem

  HACCP GMP/GHP Pizzeria z cateringiem

  Wzorcowa Księga nr. 27.04.22 Word / doc., do samodzielnego uzupełnienia treści.  Kup przez PayPal / Kup Teraz lub przelew bankowy On-Line

  Zamów księgę On-Line przelew bankowy.Przelew w zakładce zamówienie-kontakt

  Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h.

  Przykładowe MENU: HACCP GMP/GHP Pizzeria z cateringiem

   1. Napoje bezalkoholowe: coca-cola fanta sprite, itp., podawane są w butelkach szklanych i plastykowych.
    1. Grupa – potrawy przygotowywane w oparciu o półprodukty:
     • Grupa – Potrawy przygotowywane z półproduktów:
     • Sosy:  sosy pomidorowe i czosnkowe

    Krótki opis swojej produkcji: sos  pomidorowy jest gotowany do makaronów, natomiast sos czosnkowy i również pomidorowy do pizzy przygotowywany jest na zimno.

    Krótki opis / sos mięsny do makaronu bolognes przygotowywany jest z mięsa zakupionego w sklepie lub hurtowni i gotowego sosu pomidorowego  typu pelati-gotowany

    1. Potrawy mieszane: pizzę margerita, diavola, parma,4 stagini, neapol, capriciosa, calzony……
    2. Surówki, warzywa owoce;surówki z kapusty, sałatka calabres, sałatka fantazja…

    Krótki opis swojej produkcji: wszystkie sałatki przygotowywane są z gotowych wcześniej już obranych warzyw. Sałatka calabres jest z pomidorów, cebuli czerwonej i papryczek, zalana oliwa, sałatka fantazja jest z fasolki zakupionej w puszcze, tuńczyka również z puszki i polana octem balsamicznym

    1. Napoje gorące: expresso, cappuccino, herbata.

    Krótki opis swojej produkcji: przygotowywane są z expresu lub zalewane są przegotowaną woda.

    1. Grupa – Potrawy gotowe:
     • Napoje, soki z owoców; soki owocowe
     • Napoje bezalkoholowe: coca-cola fanta sprite, itp., podawane są w butelkach szklanych i plastykowych.

    Krótki opis swojej produkcji: soki owocowe są gotowe  podawane w butelkach szklanych lub plastykowych.

  Spis treści.

  Profil Zakładu. 4

  Zakres działalności zakładu. 5
  Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP. 6
  Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 7

  GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna. 8
  Wykaz przygotowywanych potraw.. 8
  Przyjęcie surowców i materiałów.. 9
  Instrukcja kupna towaru potrzebnych do produkcji. 9
  Lista dostawców towaru (stałe umowy) 9
  Instrukcja przyjęcia i ocena organoleptyczna towaru. 10
  Magazynowanie i postępowanie z towarem.. 11
  Instrukcja przechowywania półproduktów.. 11
  Instrukcja przechowywania półproduktów w urządzeniach chłodniczych. 11
  Instrukcja przechowywania towarów sypkich, suchych. 11
  Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania. 12
  Procesy obróbki 13
  Instrukcja kontroli procesów technologicznych. 13
  Instrukcja pobrania do produkcji półproduktów.. 13
  Instrukcja rozmrażania surowców / półproduktów.. 13
  Instrukcja obróbki wtórnej / czystej 13
  Instrukcja obróbki warzyw.. 14
  Instrukcja obróbki jaj 14
  Instrukcja obróbki termicznej. 15
  Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy. 15
  Instrukcja schładzania potraw, które są przeznaczone do przechowywania w lodówce. 15
  Instrukcja sprzedaży potraw na wynos. 15
  Instrukcja odpadki pokonsumpcyjne. 16
  Transport wewnętrzny i dystrybucja potraw.. 16
  Instrukcja dostawa potraw do odbiorcy indywidualnego. 16
  Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych. 17
  Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru. 18

  HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius. 19

  Ogólny opis systemu HACCP. 19
  Definicje podawane przez Codex Alimentarius. 20
  Autokształty z zakresu aplikacji 22
  Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius. 23
  Priorytet zagrożeń procesu technologicznego. 24
  Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych. 25
  Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce. 26
  Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce. 27

  Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec. 28

  Identyfikacja przyczyny zagrożeń. 28
  Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 29

  Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 30

  Identyfikacja istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych. 30
  Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty. 31
  Schemat procesu technologicznego – pizzy z półproduktów.. 32
  Krótki opis produkcji pizzy: 32
  Schemat procesu technologicznego – sosy do pizzy. 33
  Schemat procesu technologicznego – dodatki do pizzy. 34
  Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty. 35
  Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące. 36
  Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe. 37
  Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe / sałatki / surówki 38

  Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP. 39

  Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towarów CP1. 39
  Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1. 40

  Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1. 41

  Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 41
  Instrukcja monitorowania,  przechowywania magazynowego  CCP1. 42
  Instrukcja monitorowania zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1. 43
  Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1. 44

  Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP. 45

  Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie towaru CP1. 45
  Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie w CCP1. 46
  Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1. 47
  Raport z przeglądu mycia i dezynfekcji CCP1. 48

  Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie. 49

  Instrukcja weryfikacji systemu HACCP. 49
  Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 50
  Plan audytów wewnętrznego i przeglądów.. 51
  Powołanie audytora. 52
  Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP. 53

  Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania zasad  1 – 6. 54

  Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 54

  GHP – Dobra Praktyka Higieniczna.

  Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu. 55

  Instrukcja przy pracy z żywnością.

  Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 57
  Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu. 58
  Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 59

  Maszyny i urządzenia. 60
  Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych. 61
  Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych. 62
  Użytkowanie urządzenia: 62
  Procesy mycia w dezynfekcji 63
  Magazynowanie preparatów. 63

  Mycie i dezynfekcja. 64
  Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie. 65
  Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 66
  Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych. 67
  Instrukcja mycia i dezynfekcji sali konsumpcyjnej 68
  Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych. 69
  Instrukcja mycia i dezynfekcji zaplecza socjalno – sanitarnego. 70
  Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 71
  Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 72
  Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 73
  Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych. 74
  Karta Kontroli sanitarna samochodu. 75
  Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC. 76

  Zaopatrzenie w wodę.
  Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 77
  Karta kontroli badań wody. 78

  Odpady żywnościowe.
  Instrukcja odpady żywnościowe. 79

  Zabezpieczenie i monitoring szkodników.
  Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 81

  Instrukcja higieny personelu.
  Instrukcja higieny osobistej pracowników.. 83
  Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie. 84
  Instrukcja higienicznego korzystania z WC. 85
  Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk. 86
  Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych. 87

  Szkolenie personelu. 
  Instrukcja szkolenia personelu. 88
  Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP. 89

  Dokumentacja zawiera wszystko, co wymaga Sanepid: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami)

  Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf.

  Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb w zakładzie.

  W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem.

  Należy obejrzeć plik wideo MP4 Uzupełnienie dokumentacji po zakupie umieszczony na mojej stronie.

  Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h.

  Wprowadzono innowacyjne rozwiązania tak, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

  Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych.

  Więcej na stronie haccp-dokumenty.pl

  HACCP, GMP/GHP, Pizzeria, z, alkoholem, Księga, HACCP, GHP/GMP, GHP, GMP, Dokumentacja, System, wzór, co to jest, dla ciebie, 7 zasad, dla ciebie, pdf, Karty kontroli,