Przejdź do treści

Lody Tajskie HACCP Wózek Gastronomiczny GMP/GHP dla lodów Tajskich

Lody Tajskie HACCP Wózek Gastronomiczny GMP/GHP dla lodów Tajskich

Wzorcowa Księga nr. 011.22 HM  Word / doc., do samodzielnego uzupełnienia treści. Kup przez PayPal / Kup Teraz lub przelew bankowy On-Line

Zamów księgę On-Line przelew bankowy.Przelew w zakładce zamówienie-kontakt

Wysyłam na e-maila od ręki po zaksięgowaniu wpłaty lub do 12 h.

Zakład zajmuje się przygotowaniem deserów lodowych w oparciu o półprodukty. Serwis dań do konsumpcji na miejscu oraz na wynos. 

Lody Tajskie HACCP Wózek Gastronomiczny GMP/GHP dla lodów Tajskich

  • Desery przygotowywane w oparciu o półprodukty:
    • Lody Tajskie z dodatkami / desery lodowe

    Spis treści Lody Tajskie HACCP Wózek Gastronomiczny GMP/GHP dla lodów Tajskich

Profil Zakładu. 3
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 4
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 5

GMP Dobra Praktyka Produkcyjna   HACCP GMP/GHP Lody Tajskie

Spis sprzedawanych deserów. 6
Prowadzenie procesów technologicznych. 7
Kupno towaru potrzebnych do produkcji: 8
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 8
Przyjęcie i ocena towaru 8
Przechowywanie półproduktów, trwałych 9
Przechowywanie półproduktów w urządzeniach chłodniczych 9
Pobranie do produkcji półproduktów 10
Obróbka wtórna / czysta 10
Obróbka owoców 10
Obróbka termiczna. 10
Obróbka końcowa / komponowanie desery 11
Odpadki pokonsumpcyjne 11

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Ogólny opis systemu HACCP 11
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 12
Autokształty z zakresu aplikacji 13
Drzewo Decyzyjne Codex Alimentarius 14
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 16
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych. 17
Zasada 1: Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec 18
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 18
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 19
Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 20
Określenie istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 20
Schemat procesu technologicznego – lody Tajskie 21
Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości i limitów w CCP 22
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towaru CP1 22
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towaru CCP1 22
Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1 23
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 23
Instrukcja przechowywania 24
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 25
Karta Kontroli przechowywanie chwilowe w urządzeniach produkcyjnych CCP1/2 26
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 27
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie 27
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych produkcji lodów 28
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 29
Karta kontroli mycia i dezynfekcji CCP 1 30
Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 31
Weryfikacja / audyt systemu HACCP 31
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 32
Plan audytu wewnętrznego i przeglądów 33
Powołanie audytora 34
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 35
Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 36
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 36

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)  HACCP Lody Tajskie Wózek Gastronomiczny

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 37
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 38
Maszyny i urządzenia 39
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 40
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 41
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie / miejscu przechowywania wózka 43
Zaopatrzenie w wodę 44
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 44
Odpady żywnościowe 45
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 45
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 46
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 46
Higiena personelu 47
Instrukcja higieny osobistej pracowników 48
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 49
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 50
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 51
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 52
Szkolenie personelu 53
Instrukcja szkolenia personelu 53
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 54
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wózka gastronomicznego. 55
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 56
Procesy obróbki. 57
Instrukcja higieny produkcji posiłków i deserów. 57
Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 58

Dokumentacja zawiera wszystko, co wymaga Sanepid:

Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami)

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf.

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb w zakładzie.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem.

Należy obejrzeć plik wideo MP4 Uzupełnienie dokumentacji po zakupie umieszczony na mojej stronie.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania tak, aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych.

Więcej na stronie haccp-dokumenty.pl

Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji..

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.
5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 14 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Wystaw własną opinię.

Twoja recenzja

HACCP dla Lodów Tajskich, HACCP dla Lodów Tajskich