Przejdź do treści

HACCP Sklep Monopolowy Lody. 

HACCP GMP/GHP Sklep Monopolowy Lody

HACCP Sklep Monopolowy Lody.

5
Rated 5 out of 5
Zobacz wszystkie → Recenzje wystawione do zakupionej dokumentacji.

  1. Spis sprzedawanych artykułów spożywczych.
    • produktów mrożonych – 18 °C w tym: lody (pojedynczo pakowane w sztukach)
    • innych produktów nie wymagających warunków chłodniczych do przechowywania na półkach: woda min. butelkowa, soki owocowe różne ilości w butelkach i kartonach, kawa pakowana na szt. Herbata- szt, cukier w kg opak.
  2. W sposób tradycyjny, tj. „zza lady”:
    • napojów alkoholowych wysokoprocentowych w opakowaniach jednostkowych, piwo i wino, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich trwałych- (batoniki, lizaki, chipsy, paluszki, gumy, drożdżówki, pączki, itp.) Ponadto w obiekcie prowadzona będzie sprzedaż artykułów higienicznych, kosmetycznych i przedmiotów do kontaktu z żywnością oraz wyrobów tytoniowych.

Zamów wysyłając przelew bankowy On-Line ze swojego banku – wpisz:

Odbiorca / Imię: Mieczysław B
72-100 Goleniów
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1587 6920 0032 
Kwota 300 zł
W tytule przelewu proszę wpisać:
Za przeniesienie praw autorskich do Księgi HACCP GMP/GHP nr. 13.22.21 HM

Po opłacie proszę wysłać e-maila na HACCP.dokumenty@wp.pl z informacją co zostało zamówione, proszę dołączyć potwierdzenie przelewu wygenerowanego w banku w formie pdf., 

Wysyłam na e-maila od ręki po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przelewu lub po zaksięgowaniu wpłaty.

Każdy zakład jest indywidualny i specyficzny. Dlatego nie polecam kupować gotowych wzorców w formie pdf. Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość, dlatego moją dokumentację po zamówieniu otrzymasz w formie Word, aby samemu dostosować do swoich potrzeb.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem. 

Dokumentacja zawiera: Księgę HACCP według Codex Alimentarius + GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcję Zakładu + Ochronę przed szkodnikami (gryzoniami owadami) 

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych. 

HACCP Sklep Monopolowy Lody Dokumentacja zawiera wszystko, co wymaga Sanepid:

Spis treści: HACCP Sklep Monopolowy Lody

Profil Sklepu. 4
Zakres działalności sklepu. 4
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 5
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 6

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 7 HACCP GMP/GHP Sklep Monopolowy Lody

Wykaz sprzedawanych artykułów 8
Krótki opis produkcji / pracy w sklepie. 9
Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych 9
Arkusz oceny nie przyjętego towaru wypełni się w przypadku wystąpienia zdarzenia. 10
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 11
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru przemysłowego. 12
Przechowywanie artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych 12
Ekspozycja i sprzedaż 12
Instrukcja w sprawie przekazywania klientom informacji na temat żywności 13
Monitorowania przechowywanie w urządzeniach chłodniczych 13
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 14
Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 15

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 16

Ogólny opis systemu HACCP. 16
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 17
Autokształty z zakresu aplikacji 19
Drzewko decyzyjne Codex Alimentarius 20
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 21
Diagram przepływu – etapy procesów produkcyjnych. 22
Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec. 23
Rodzaje potencjalnych zagrożeń 23
Analiza zagrożeń i kontrola – procesów produkcyjnych 24
Analiza zagrożeń – Przyjęcie i ocena artykułów spożywczych 24
Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CP / CCP) 25
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli CP/CCP 25
Schemat postępowania z artykułami spożywczymi wymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych 26
Schemat postępowania z artykułami spożywczymi niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych
Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 28
Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CP1 – przyjęcie artykułów spożywczych 28
Ustalenie wymagań, monitorowanie i działania korygujące CCP1 – przechowywanie artykułów spożywczych. 28
Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1 29
Instrukcja monitorowania CP1 (przyjęcie towaru). 29
Instrukcja monitorowania CCP1 (magazynowania towaru). 30
Karta Kontroli w CCP1 przechowywanie w urządzeniach chłodniczych. 31
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 32
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych 32
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie / przechowywania 32
Określenie, analiza zagrożeń i ustalenie CCP – napoje alkoholowe, napoje inne 32
Identyfikacja zagrożeń – Żywność trwałaa 32
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych. 33
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 34
Karta kontroli CCP1 35
Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 36
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 36
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 37
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 38
Powołanie audytora 39
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 40
Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 41
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 41

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna 42 HACCP GMP/GHP Sklep Monopolowy Lody

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 42
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 43
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 44
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 45
Użytkowanie urządzenia: 45
Procesy mycia w dezynfekcji Sklepu 46
Magazynowanie preparatów. 46
Mycie i dezynfekcja 47
Instrukcja utrzymania higieny i czystości sklepu. 49
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 50
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń 51
Instrukcja mycia zaplecza socjalno – sanitarnego. 52
Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży 53
Karta mycia i dezynfekcji urządzeń i stref. 54
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 55
Zaopatrzenie w wodę 56
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 56
Karta kontroli badań wody 57
Odpady spożywcze 58
Instrukcja odpady spożywcze, ochrona przed szkodnikami 58
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 59
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 59
Higiena personelu 60
Instrukcja higieny osobistej pracowników 61
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 62
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 63
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 64
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 65
Szkolenie personelu 66
Instrukcja szkolenia personelu 66
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 67
Procedura mycia i dezynfekcji sklepu. 68

Opinie wystawione przez osoby, które zamówiły i otrzymały dokumentację.

5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 14 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Wystaw własną opinię.

Twoja recenzja