Księga GMP/GHP dla Gastronomii

Księga GMP/GHP dla Gastronomii 

HACCP GMP/GHP Gastronomia z półproduktów z cateringiemDokumentacja opracowana pod wymogi Sanepidu. W dokumentacji jest wszystko, co wymaga Sanepid. Dokumentacja opracowana w formie Word, którą można dostosować do własnych potrzeb. Wysyłam na e-maila do 12 h Numer Księgi 02.06.21 

Spis treści: Księga GMP/GHP dla Gastronomii

Profil Zakładu 4
Zakres działalności zakładu 5
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 6
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 7

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna Księga GMP/GHP dla Gastronomii 

Wykaz przygotowywanych potraw 8

Przyjęcie surowców i materiałów 10
Kupno towaru potrzebnych do produkcji. 10
Przyjęcie i ocena organoleptyczna towaru 10
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 11

Magazynowanie i postępowanie z towarem 12
Przechowywanie surowców/ półproduktów, trwałych / sypkich 12
Przechowywanie półproduktów w urządzeniach chłodniczych 12
Przechowywanie towaru sypkich, suchych w magazynach 12
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 13

Procesy obróbki Księga GMP/GHP dla Gastronomii 

Pobranie do produkcji półproduktów 14
Rozmrażanie surowców / półproduktów 14
Obróbka wtórna / czysta 14
Obróbka warzyw 14
Obróbka jaj 15
Obróbka termiczna. 15
Obróbka termiczna frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 16
Instrukcja monitorowania, wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu 16
Instrukcja monitorowania, wycofania i zniszczenia towaru 17
Obróbka końcowa / komponowanie potrawy 18

Wydawania posiłków 18
Przechowywanie cieplne do 2 godzin / Stół Szwedzki 18
Odpadki pokonsumpcyjne 19
Schładzanie potraw które są przeznaczone do przechowywania w lodówce 19
Przechowywanie gotowych potraw (w urządzeniach chłodniczych) 19

Transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów 20
Sprzedaż potraw na wynos 20
Dostawa potraw do odbiorcy indywidualnego 20
Dystrybucja potraw do sklepów 20
Catering potraw do szkół, przedszkoli, zakładów 20
Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w zakładzie. 21
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 21
Karta Kontroli sanitarna samochodu 22

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna 23

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 23
Instrukcja przy pracy z żywnością. 24
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 25
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 26
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 27

Maszyny i urządzenia 28
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 29
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 30
Użytkowanie urządzenia: 30

Procesy mycia w dezynfekcji 31
Magazynowanie preparatów. 31

Mycie i dezynfekcja 32
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie 34
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 35
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych 36
Instrukcja mycia i dezynfekcji sali konsumpcyjnej 37
Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych 38
Instrukcja mycia i dezynfekcji zaplecza socjalno – sanitarnego. 39
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 40
Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 41
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 42
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 43
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 44

Zaopatrzenie w wodę 45
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 45
Karta kontroli badań wody 46

Odpady żywnościowe 47
Instrukcja odpady żywnościowe 47

Zabezpieczenie i monitoring szkodników 48
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 49

Higiena personelu 50
Instrukcja higieny osobistej pracowników 51
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 52
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 53
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 54
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 55

Szkolenie personelu 56
Instrukcja szkolenia personelu 56
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 57

Strona główna HACCP od Mietka

Więcej mojej dokumentacji  https://haccp-dokumenty.pl/

Księga, GMP/GHP, GMP, GHP, dla, Gastronomii, Dokumentacja, Dobra, Praktyka, Produkcyjna, Higieniczna Opracowana, pod, wymogi, Sanepidu, Do kupienia, Kup, On-Line.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Leave a Reply